I media

Luktboksene har flere ganger vært i media:

HF, UIO:

21.12.2018: SLIK KAN DU LUKTE DEG GJENNOM HISTORIEN

Lokalhistorsk magasin nr. 3/2017

Lukten av Oslo

HF, UiO:
4.10.2017: HFs innovasjonspris til Ragnhild Hutchison og Luktboks

NRK P2: Ut i kulturen

2.10.2017: Luktboksene

Nrk P1: Østlandssendingen (radioserie)

12.9.2017: Frognerkilen og våt jord

13.9.2017: Rådhuskaia og møkk

14.9.2017: Akershus og lær

18.9. 2017: Tollboden og kaffelukt

19.9.2017: Paléhagen og roser

20.9.2017: Bordtomtene og brann

Nrk P1+: Jacobsen:

28.9.2017: Om lukter på 1700-tallet