Anskaff Luktboks

Ønsker du en Luktboks? Og hva koster den?

Det er tre typer Luktbokser:
Luktboks, mobil: (kan tas med rundt): 1000 kr + moms
Luktboks, fastmontert: (festes i vegg el.l. med teip eller skrue): 1000 kr + moms
Luktboks, med lyd (mobil eller fastmontert): 1500 kr + moms (dere leverer lydfilen)
Til Luktboksen trenger du luktessens i luktbeholdere.
Lukt:
En luktbeholder (7 ml): 500 kr + moms
I luktbeholderen er det nok lukt til å vare:
Til fastmontert, utendørs; ca 8 til 10 uker (temperaturavhengig)
Til fastmontert innendørs: ca 10 til 12 uker (temperaturavhengig)
Til mobile: ca 3 til 5 måneder, mulig lengre (en luktbeholder kan benyttes på flere Luktbokser)
Luktmeny (ta kontakt ved særlige ønsker)
Bål/røyk
Rose
Kaffe
Lær
Våt jord/ muld
Tobakk
Fisk

 

Kontakt oss: post@tidvis.no