Om luktboksene

I mangel på tidsmaskin er sanseopplevelser kanskje det som lettest kan hjelpe moderne mennesker å forstå hvordan folk i tidligere tider opplevde verden. Luktboksen gir mulighet til nettopp å utforske dette.

Opplevelsen av fortidige lukter vil aldri bli helt den samme som den fortidige mennesker hadde – til det er omgivelsene for forskjellige. Lukt kan likevel være et utgangspunkt som kan sette i gang refleksjoner om hvordan det kan ha vært å leve for 100, 300 eller kanskje 1000 år siden.

Stimulering av sansene som formidlingsmetode i historie, kunst og kultur er foreløpig i startgropen internasjonalt og til nå lite brukt i Norge. I dette tilfellet har 3D-printing i kombinasjon med forskningskompetanse i historie, vært sentralt for å muliggjøre både utvikling og produksjon av Luktboksen.

Luktboksen, og Ragnhild Hutchison som står bak den, har blitt tildelt HF ved UiOs innovasjonspris 2017. Du kan lese mer her:

Luktpunkt

Luktpunkt-Oslo er et pilotprosjekt som går av stabelen langs Havnepromenaden i Oslo i august 2017.

På seks av Havnepromenadens oransje konteinere er det satt opp Luktbokser. Disse er inngang til ulike sider av Christianias historie på 1700-tallet.

Pilotprosjektet er et initiativ Tidvis AS.  De som har vært involvert er Ragnhild Hutchison som historiker, illustratør Thomas Hansen, 3d grafiker Mats Jørgensen og produktutvikler Gaute Gunleiksrud. Prosjektet gjort i samarbeid med Lokalhistoriewiki.no, Oslo museum, Norsk maritimt museum og Nasjonalgalleriet, og muliggjort med støtte fra Kulturetaten og hjelp av Bymiljøetaten i Oslo kommune.

Erfaringene fra Luktpunkt-Oslo har ledet videre til prosjektet Oslo havn 1798.